EMG

Elektromiografia (EMG) - jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego. Opiera się ono na rejestracji czynności elektrycznej mięśni. Czynność ta związana jest ze zdolnością przenikania jonów sodu i potasu przez błonę komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia jonów sodu i potasu w obrębie komórki mięśniowej dochodzi do polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza komórki w stosunku do błony komórkowej.

Potencjał polaryzacji, wynoszący w spoczynku około 80 mV, ulega zmianom w zależności od stanu czynnościowego mięśnia. Przy pomocy elektromiografu  rejestrowane są zmienne bioprądy z mięśni w spoczynku i podczas wysiłku.

Przebieg badania:

Wysterylizowana elektroda igłowa wkłuwana jest prostopadle do mięśnia pacjenta. Następne wkłucia – jest ich około 10 – 20, wykonuje się w odległości od 1 cm do 2 cm od pierwszego. W pierwszym etapie badania oceniany jest zapis w trakcie minimalnego skurczu mięśni. Następnie badanie jest prowadzone przy maksymalnym skurczu mięśni, jaki pacjent może wykonać. Miejsca wkłuć igły są odkażane. Badanie trwa około 40 minut.