Tympanometria

Tympanometria - jest rodzajem nieinwazyjnej metody badania słuchu, polegającej na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Badanie to umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: sztywność układu kosteczek (przy występowaniu otosklerozy lub tympanosklerozy), istnienie bezpowietrzności lub obecność płynu w jamie bębenkowej (w przewlekłej niedrożności trąbki słuchowej lub w stanach pozapalnych ucha środkowego).

Tympanometria umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany bodziec akustyczny i zjawisko wyrównania głośności w tzw. niedosłuchu ślimakowym.

Przebieg badania:

Tympanometria wykonywana jest w pozycji siedzącej. Jeden z przewodów zostaje uszczelniony zatyczką, do której podłączone są przewody z aparatu tympanometrycznego. Przewody podłączone są do generatora dźwięku, mikrofonu i pompy zmieniającej ciśnienie w przewodzie słuchowym.

Podczas badania słuchu rejestrowane są zmiany ciśnienia, które powodują wychylenia błony bębenkowej. Cały czas przewód słuchowy musi być uszczelniony, pacjent nie może mówić i przełykać. Badanie uszu trwa kilkanaście minut.